TV& VIDEO

du học Nhật Bản

Hợp tác đào tạo Luật Nhật Bản tại Việt Nam

Hợp tác đào tạo Luật Nhật Bản tại Việt Nam

VTV.vn - Nhật Bản là một trong số các quốc gia đang hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực cải cách pháp luật và tư pháp.