TV& VIDEO

du học sinh Việt Nam

Vì sao số lượng du học sinh Việt Nam đến New Zealand tăng nhanh?

Vì sao số lượng du học sinh Việt Nam đến New Zealand tăng nhanh?

VTV.vn - New Zealand là nước đầu tiên trên thế giới luật hóa Bộ Quy chế Bảo trợ và Chăm sóc sinh viên quốc tế, nhằm đảm bảo cho họ một môi trường học tập tích cực và an toàn nhất.