TV& VIDEO

du học sinh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Hungary tăng số học bổng cho du học sinh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ Hungary tăng số học bổng cho du học sinh Việt Nam

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường giám sát để đảm bảo những ký kết giữa hai Chính phủ được thực thi hiệu quả.