TV& VIDEO

du học sinh

MV "Tết sum vầy" của du học sinh khắp nơi trên thế giới

MV "Tết sum vầy" của du học sinh khắp nơi trên thế giới

VTV.vn - MV "Tết sum vầy" được thực hiện như là món quà của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại nước ngoài gửi đến quê hương Việt Nam nhân dịp ngày lễ Tết truyền thống của dân tộc.