TV& VIDEO

du học

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 16 liên tiếp

Số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 16 liên tiếp

VTV.vn - Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 16 liên tiếp.