TV& VIDEO

du khách hàn quốc

Khách Hàn Quốc tới Việt Nam tăng 67% so với năm 2016

Khách Hàn Quốc tới Việt Nam tăng 67% so với năm 2016

VTV.vn - Năm nay, Việt Nam ước tính đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc, tăng tới 67% so với năm 2016. Lượng khách Việt Nam sang Hàn Quốc du lịch cũng tăng 75%.