TV& VIDEO

du khách mất tích

Các đội chó nghiệp vụ tìm kiếm du khách Anh mất tích

Các đội chó nghiệp vụ tìm kiếm du khách Anh mất tích

VTV.vn - Sau 6 ngày tìm kiếm không có kết quả, Sapa vừa tăng cường lực lượng lên 150 người và các đội chó nghiệp vụ để tìm kiếm du khách Anh mất tích.