du khách Mỹ

Du khách Mỹ tới Việt Nam không bắt buộc dùng visa dài hạn

Du khách Mỹ tới Việt Nam không bắt buộc dùng visa dài hạn

VTV.vn - Du khách Mỹ đến Việt Nam, từ nay sẽ không buộc phải xin thị thực (visa) dài hạn 1 năm với mức phí 135 USD mà chỉ cần visa loại thông thường có mức phí 25 USD như trước.