TV& VIDEO

du khách Mỹ

Du khách Mỹ tới Việt Nam không bắt buộc dùng visa dài hạn

Du khách Mỹ tới Việt Nam không bắt buộc dùng visa dài hạn

VTV.vn - Du khách Mỹ đến Việt Nam, từ nay sẽ không buộc phải xin thị thực (visa) dài hạn 1 năm với mức phí 135 USD mà chỉ cần visa loại thông thường có mức phí 25 USD như trước.