TV& VIDEO

du khách tham quan

Dịch chuyển ngôi chùa hơn 2.000 tấn tại Trung Quốc

Dịch chuyển ngôi chùa hơn 2.000 tấn tại Trung Quốc

VTV.vn - Môt phần của chùa Ngọc Phật nặng tới 2.000 tấn vừa được dịch chuyển tới vị trí mới cách 30m.