TV& VIDEO

du khách trung quốc

Giảm áp lực từ du khách Trung Quốc

Giảm áp lực từ du khách Trung Quốc

VTV.vn - Để giải quyết sức ép từ tăng nóng khách Trung Quốc, đa dạng thị trường khách quốc tế vẫn được xem là giải pháp linh hoạt cần sớm thực hiện.