TV& VIDEO

du khách trung quốc

Malaysia khuyến khích dịch vụ thanh toán di động

Malaysia khuyến khích dịch vụ thanh toán di động

VTV.vn - Các doanh nghiệp Malaysia đang áp dụng công cụ thanh toán di động nhằm thu hút du khách ngoại quốc tới quốc gia này, nhất là du khách Trung Quốc.