TV& VIDEO

du khách Việt Nam

Nhiều người Việt chọn Nhật Bản làm điểm đến du lịch

Nhiều người Việt chọn Nhật Bản làm điểm đến du lịch

VTV.vn - Năm năm trở lại đây, ngày càng có nhiều người chọn đất nước Mặt trời mọc làm điểm đến du lịch.