TV& VIDEO

du lịch Ấn Độ

Nhiều DN Ấn Độ thưởng nhân viên chuyến du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc

Nhiều DN Ấn Độ thưởng nhân viên chuyến du lịch Đà Nẵng, Phú Quốc

VTV.vn - Thay vì thưởng tiền, một số doanh nghiệp tại Ấn Độ đã chọn những tour du lịch đến Đà Nẵng, Phú Quốc của Việt Nam tặng cho nhân viên.