TV& VIDEO

du lịch đường thủy

Đà Nẵng chấm dứt cải hoán tàu cá thành tàu du lịch

Đà Nẵng chấm dứt cải hoán tàu cá thành tàu du lịch

VTV.vn - Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, thành phố sẽ không cho phép cải hoán tàu cá thành tàu du lịch.