TV& VIDEO

du lịch miền Tây

Cụ ông gần 90 tuổi lấy chuẩn “miền Tây xưa” làm du lịch

Cụ ông gần 90 tuổi lấy chuẩn “miền Tây xưa” làm du lịch

VTV.vn - Với quyết tâm khởi nghiệp làm du lịch, một lão nông gần 90 tuổi đã bắt tay vào làm du lịch, lấy chuẩn "miền Tây xưa" để cải tạo khu vườn phục vụ du khách.