TV& VIDEO

du lịch nông thôn

ĐBSCL phấn đấu đến năm 2020 đón 34 triệu lượt khách du lịch

ĐBSCL phấn đấu đến năm 2020 đón 34 triệu lượt khách du lịch

VTV.vn - Theo Tổng cục Du lịch Việt Nam, ngành du lịch của ĐBSCL đặt mục tiêu đến năm 2020 đón khoảng 34 triệu lượt khách, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế.