du lịch nông thôn

Trung Quốc xóa đói giảm nghèo bằng du lịch nông thôn

Trung Quốc xóa đói giảm nghèo bằng du lịch nông thôn

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực xóa đói giảm nghèo bằng cách phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo việc làm và tiêu thụ các sản phẩm địa phương.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive