TV& VIDEO

du lịch tâm linh

Tiêu điểm 18h VTV8 (23/9/2017): Chấn chỉnh ăn mặc phản cảm tại các điểm du lịch

Tiêu điểm 18h VTV8 (23/9/2017): Chấn chỉnh ăn mặc phản cảm tại các điểm du lịch

VTV.vn - Tiêu điểm thời sự 18h VTV8 ngày 23/9/2017 sẽ là góc nhìn về "ăn mặc phản cảm" - một hiện tượng đang xuất hiện nhiều tại các điểm du lịch tâm linh và chưa được chấn chỉnh.