TV& VIDEO

du lịch tâm linh

Tuyên Quang phát triển du lịch vùng cao

Tuyên Quang phát triển du lịch vùng cao

VTV.vn - Nhờ việc đầu tư có trọng tâm, trong điểm mà từ đầu năm đến nay huyện Na Hang, Tuyên Quang đã thu hút được trên 100.000 lượt khách du lịch.