TV& VIDEO

du lịch tây bắc

Sản phẩm du lịch Tây Bắc làm say lòng du khách gần xa

Sản phẩm du lịch Tây Bắc làm say lòng du khách gần xa

VTV.vn - Một năm qua, những sản phẩm du lịch đặc trưng của Tây bắc đã được quảng bá tích cực, làm say lòng du khách gần xa.