TV& VIDEO

dữ liệu khách hàng

Sau sắc lệnh của ông Trump, nóng cuộc đua kinh doanh dữ liệu khách hàng trên mạng

Sau sắc lệnh của ông Trump, nóng cuộc đua kinh doanh dữ liệu khách hàng trên mạng

VTV.vn - Với sắc lệnh "Xoá bỏ quyền riêng tư trên Internet" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc chiến giữa các công ty công nghệ và công ty viễn thông đã bùng nổ.