TV& VIDEO

dữ liệu lớn

Trung Quốc sẽ dẫn dắt xu hướng phát triển mạng 5G

Trung Quốc sẽ dẫn dắt xu hướng phát triển mạng 5G

VTV.vn - Bộ Công nghiệp và CNTT Trung Quốc đã chính thức khởi động giai đoạn 3 chương trình nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm công nghệ 5G, được kỳ vọng thay thế mạng 4G từ 2019.