dữ liệu lớn

Việt Nam trước thách thức của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Việt Nam trước thách thức của Cách mạng Công nghiệp 4.0

VTV.vn - Theo số liệu khảo sát của Bộ Công Thương về sự chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có tới 61% các doanh nghiệp của ngành còn đứng ngoài cuộc.