TV& VIDEO

dữ liệu người dùng

Ứng dụng Sarahah thu thập thông tin người dùng trái phép

Ứng dụng Sarahah thu thập thông tin người dùng trái phép

VTV.vn - Ứng dụng hỏi đáp ẩn danh Sarahah được cho rằng đang lấy cắp dữ liễu người dùng.