dư lượng thuốc trừ sâu

Cấp bách vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu để quản lý chất lượng gạo

Cấp bách vấn đề xây dựng vùng nguyên liệu để quản lý chất lượng gạo

VTV.vn - Để quản lý chất lượng gạo Việt Nam, đặc biệt là kiểm soát dư lượng thuốc trừ sâu, các DN xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu để giám sát và nâng cao chất lượng.