dư nợ cho vay

Nâng mức cho vay tối đa khách hàng tài chính vi mô lên 50 triệu đồng

Nâng mức cho vay tối đa khách hàng tài chính vi mô lên 50 triệu đồng

VTV.vn - Các hộ gia đình có thu nhập thấp sẽ được nâng mức tín dụng vi mô từ 30 hiện hành lên 50 triệu đồng.