TV& VIDEO

dư nợ cho vay

Ngân hàng Nhà nước: Cần có chế tài riêng để xử lý nợ xấu

Ngân hàng Nhà nước: Cần có chế tài riêng để xử lý nợ xấu

VTV.vn - Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, cần sớm có Luật chuyên ngành về xử lý nợ xấu.