TV& VIDEO

dự thảo nghị định

Từ 1-7: lương hưu, trợ cấp sẽ tăng gần 7%

Từ 1-7: lương hưu, trợ cấp sẽ tăng gần 7%

VTV.vn - Từ ngày 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng trước đó đối với 8 đối tượng.