TV& VIDEO

dự thảo thông tư

Gia tăng rào cản kinh doanh đối với doanh nghiệp

Gia tăng rào cản kinh doanh đối với doanh nghiệp

VTV.vn - Thực tế, đã có không ít các rào cản kinh doanh vẫn được các bộ, ngành và địa phương ban hành núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau.