dự thảo thông tư

Công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2018

Công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học chính quy 2018

VTV.vn - Bộ GDĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy