TV& VIDEO

dự trữ ngoại hối

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng tháng thứ sáu liên tiếp

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng tháng thứ sáu liên tiếp

VTV.vn - Dự trữ ngoại hối Trung Quốc vừa có tháng tăng thứ sáu liên tiếp vì Nhân dân tệ đi lên và kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ.