TV& VIDEO

dừa

Làm du lịch từ vườn dừa

Làm du lịch từ vườn dừa

VTV.vn - Một trái dừa uống giữa vườn giá khoảng hơn 10.000 đồng, thuê xuồng để ngắm cảnh, là kiểu làm du lịch đơn giản, rẻ tiền nhưng gây ấn tượng với du khách tại cù lao Tân Lộc.