TV& VIDEO

đúc đồng

Nghề đúc đồng Phước Kiệu trước nguy cơ thất truyền

Nghề đúc đồng Phước Kiệu trước nguy cơ thất truyền

VTV.vn - Trước cơ chế thị trường hiện nay, làng đúc đồng Phước Kiều tỉnh Quảng Nam với bề dày hơn 400 năm đang có dấu hiệu mai một.