TV& VIDEO

Đục thủy tinh thể

Chất lượng cuộc sống (16h15, 10/9/2017): "Wit - Bệnh đục thủy tinh thể - Bệnh không chỉ ở người già.

Chất lượng cuộc sống (16h15, 10/9/2017): "Wit - Bệnh đục thủy tinh thể - Bệnh không chỉ ở người già.

VTV.vn - Hiện tại, đục thủy tinh thể ở người trẻ chiếm đến 30%, còn ở người cao tuổi là 70% (hầu hết là có độ tuổi từ 50 trở lên). Chương trình phát lại 17/9 lúc 16h15 trên VTV8