đùn đẩy trách nhiệm

Phức tạp trong xử lý khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phức tạp trong xử lý khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Tình hình khiếu nại, tố cáo ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong những tháng đầu năm 2017 dù có giảm song vẫn còn diễn biến phức tạp.