TV& VIDEO

dùng kháng sinh

1/5 số toa thuốc tại Anh không nhất thiết phải kê kháng sinh

1/5 số toa thuốc tại Anh không nhất thiết phải kê kháng sinh

VTV.vn - Có tới 1/5 số toa thuốc kê kháng sinh tại Anh là không cần thiết mà nhiều bệnh nhân chỉ cần thời gian nghỉ ngơi là có thể tự phục hồi.