TV& VIDEO

Dược Hậu Giang

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ 1,5 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ 1,5 tỷ đồng chăm sóc sức khỏe người dân

VTV.vn - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã trao gần 1,5 tỷ đồng khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng trang thiết bị y tế cơ sở, nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân.