TV& VIDEO

dược liệu

“Nâng cao nhận thức nhân dân để phát triển bền vững ngành dược liệu”

“Nâng cao nhận thức nhân dân để phát triển bền vững ngành dược liệu”

VTV.vn - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình yêu cầu cần nâng cao nhận thức của nhân dân để phát triển hiệu quả và bền vững ngành dược liệu Việt Nam.