dược liệu

Lâm Đồng - nông dân thu lợi từ cây dược liệu

Lâm Đồng - nông dân thu lợi từ cây dược liệu

VTV.vn - Phát triển các giống dược liệu mới bên cạnh các giống đặc hữu của địa phương, tỉnh Lâm Đồng quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 300 ha cây dược liệu.