TV& VIDEO

đường bay quốc tế

Sẽ mở thêm các tuyến bay quốc tế đi và đến Khánh Hòa

Sẽ mở thêm các tuyến bay quốc tế đi và đến Khánh Hòa

VTV.vn - UBND tỉnh khánh Hòa và Tổng Công ty hàng không Việt nam sẽ nghiên cứu mở thêm các tuyến bay quốc tế đi và đến sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa