TV& VIDEO

đường bộ

6 tháng đầu năm, cả nước thu hơn 3.500 tỷ đồng phí bảo trì

6 tháng đầu năm, cả nước thu hơn 3.500 tỷ đồng phí bảo trì

VTV.vn - Tính đến hết tháng 6 vừa qua, số thu phí sử dụng đường bộ trên cả nước là hơn 3.500 tỷ đồng, bằng gần 60% số phải thu theo kế hoạch cả năm nay.