đường dây 500 kV

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

VTV.vn - Việt Nam và Lào cần kết nối đường dây điện 500KV giữa hai nước, để Lào có thể bán điện cho Việt Nam.