TV& VIDEO

đường dây ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn nhờ hiệp đồng tác chiến

Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn nhờ hiệp đồng tác chiến

VTV.vn - Nhiều vụ án ma túy đã bị triệt phá nhờ hiệp đồng tác chiến chặt chẽ trong nội biên và hợp tác quốc tế để xóa sổ các đường dây ma túy xuyên quốc gia.