TV& VIDEO

đường dây tải điện

Đảm bảo an toàn đường dây tải điện cao thế

Đảm bảo an toàn đường dây tải điện cao thế

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn, các đơn vị truyền tải điện còn đẩy mạnh phối hợp quản lý và bảo vệ đường dây với chính quyền và người dân địa phương.