TV& VIDEO

đường đi bộ

Người dân Nhật Bản ngày càng thích đi bộ

Người dân Nhật Bản ngày càng thích đi bộ

VTV.vn - Trung bình mỗi ngày, nam giới của Nhật Bản đi bộ khoảng 7.200 bước chân, còn nữ giới của Nhật Bản đi bộ khoảng 6.200 bước.