đường giao thông nông thôn

Hải Phòng: Huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn

Hải Phòng: Huy động sức dân xây dựng giao thông nông thôn

VTV.vn - Trong thời gian ngắn, thành phố Hải Phòng đã huy động được hơn 3.000 tỷ đồng từ người dân để xây dựng đường nông thôn.