TV& VIDEO

đường làng

Đặt tên cho đường làng - Cách làm mới ở vùng nông thôn Bình Định

Đặt tên cho đường làng - Cách làm mới ở vùng nông thôn Bình Định

VTV.vn - Đường có tên, Nhà có số. Nếu ở khu vực đô thị, đây là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng đường làng được đặt tên, nhà ở nông thôn được gắn số lại là cách làm mới.