TV& VIDEO

Đường lên đỉnh Olympia

15/17 quán quân Olympia đi du học chưa trở về và câu chuyện thu hút nhân tài

15/17 quán quân Olympia đi du học chưa trở về và câu chuyện thu hút nhân tài

VTV.vn - Trong số 17 quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, 15 quán quân đi du học và chưa trở lại Việt Nam.