TV& VIDEO

đường lối đổi mới

Buôn làng vùng sâu tỉnh Đắk Lắk "thay da, đổi thịt"

Buôn làng vùng sâu tỉnh Đắk Lắk "thay da, đổi thịt"

VTV.vn - Hơn 40 năm sau ngày đất nước thống nhất, hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, diện mạo các thôn buôn ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Đắk Lắk đã thay da, đổi thịt.