TV& VIDEO

đường ống dẫn nước

10 năm nữa, Đà Lạt không còn nước sạch sinh hoạt

10 năm nữa, Đà Lạt không còn nước sạch sinh hoạt

VTV.vn - Là thành phố du lịch nổi tiếng nhưng Đà Lạt đang đối diện với nguy cơ sẽ không còn nguồn nước sạch sử dụng trong 10 năm tới.