Đường Phạm Hùng

Hà Nội: Nhiều tuyến đường cắm biển cấm dừng đỗ

Hà Nội: Nhiều tuyến đường cắm biển cấm dừng đỗ

VTV.vn - Tại Hà Nội, 2 tuyến đường là Phạm Hùng và Phạm Văn Đồng vừa được bổ sung biển báo cấm dừng đỗ.