TV& VIDEO

đường phố hà nội

Loạn chuẩn cao độ nền giữa nhà dân và đường phố Hà Nội

Loạn chuẩn cao độ nền giữa nhà dân và đường phố Hà Nội

VTV.vn - Tình trạng chênh lệch về cao độ nền (cốt nền) giữa nhà dân với đường phố là điều có thể dễ dàng nhận thấy tại các tuyến phố của Hà Nội.