TV& VIDEO

đường sắt cao tốc

Thái Lan ký hiệp ước về xây dựng đường sắt cao tốc

Thái Lan ký hiệp ước về xây dựng đường sắt cao tốc

VTV.vn - Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan mới đây đã ký một hiệp ước tư vấn với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA về xây dựng một dự án đường sắt cao tốc tại nước này.