TV& VIDEO

đường sắt cát linh

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được giải ngân hơn 250 triệu USD

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được giải ngân hơn 250 triệu USD

VTV.vn - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc thực hiện thủ tục giải ngân nguồn vốn bổ sung 250,6 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông.