TV& VIDEO

đường sắt đô thị hà nội

Mỗi km đường sắt đô thị Hà Nội tốn gần 2.200 tỷ đồng

Mỗi km đường sắt đô thị Hà Nội tốn gần 2.200 tỷ đồng

VTV.vn - Bình quân chí phí xây dựng mỗi km đường sắt đô thị Hà Nội là 95,8 triệu USD, tương ứng 2.182 tỷ đồng.