TV& VIDEO

đường sắt đô thị Hà Nội

Vingroup, T&T xin tự bỏ kinh phí nghiên cứu làm đường sắt đô thị Hà Nội

Vingroup, T&T xin tự bỏ kinh phí nghiên cứu làm đường sắt đô thị Hà Nội

VTV.vn - Vingroup và T&T đề xuất tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội theo hình thức BT.