TV& VIDEO

đường sắt Hà Nội

Đường sắt Hà Nội chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai

Đường sắt Hà Nội chạy thêm tàu Hà Nội - Lào Cai

VTV.vn - Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy thêm tàu SP7 Hà Nội - Lào Cai vào thứ 6 hàng tuần để phục vụ khách du lịch.