TV& VIDEO

đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông

Vì sao dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tiếp tục chậm tiến độ?

Vì sao dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tiếp tục chậm tiến độ?

VTV.vn - Vì sao dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Động bị chậm tiến độ và phải chờ "rót" thêm vốn? Đó là câu hỏi được đặt ra trước tình trạng dự án đang chờ vốn.