TV& VIDEO

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

Đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy

Đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy

VTV.vn - Hàng loạt các hình vẽ graffiti đã xuất hiện trên đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.