TV& VIDEO

Đường sắt Việt Nam

Ngành Đường sắt đề xuất vay hơn 4.600 tỷ đồng để hiện đại hóa

Ngành Đường sắt đề xuất vay hơn 4.600 tỷ đồng để hiện đại hóa

VTV.vn - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đặt mục tiêu trong vòng 4 năm tới (năm 2021) sẽ thay toàn bộ toa xe cũ, đóng toa mới và đầu tư thêm 100 đầu máy mới.