TV& VIDEO

Đường sắt Việt Nam

Vẫn còn hơn 170.000 vé tàu Tết tuyến Bắc - Nam

Vẫn còn hơn 170.000 vé tàu Tết tuyến Bắc - Nam

VTV.vn - Tính đến lúc này vẫn còn hơn 170.000 vé tàu Tết tuyến đường sắt Bắc-Nam. Lượng vé này đang được bán công khai trên trang web bán vé của đường sắt Việt Nam.